Raport dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: "Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!"

Pomoc w przetargach

Uzyskaj pomoc w zakresie pozyskiwania i realizacji międzynarodowych i zagranicznych zamówień, w tym w zamówieniach w Unii Europejskiej (UE)!

Możesz liczyć na:

 • analizę poszczególnych zagranicznych rynków zamówień publicznych (w ramach analizy przygotowujemy szczegółowe i praktyczne raporty
  dotyczące uwarunkowań prawnych rynków, którymi interesuje się Klient);
 • pomoc w wyszukiwaniu (w zależności od potrzeb Klienta) postępowań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe lub poszczególne zagraniczne rynki;
 • doradztwo prawne w związku z udziałem w zagranicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • analizę dokumentacji przetargowej,
 • komunikację z jednostką zamawiającą,
 • pomoc w przygotowaniu oferty,
 • analizę warunków realizacji zamówienia,
 • pomoc w złożeniu oferty,
 • wsparcie w prowadzeniu postępowania,
 • udział w procedurze odwoławczej;
 • wsparcie kompleksowe lub punktowe w procesie udziału w przetargach zagranicznych międzynarodowych.

Wielkopolska Grupa Prawnicza przez 4 lata wspierała firmy z sektora MMŚP w projekcie „Zagraniczne zamówienia w Twojej firmie”, który był dofinansowany z EFS w ramach działania 1.3 POWER. W tym czasie przeprowadziliśmy dla 250 firm z całej polski 20 szkoleń grupowych z różnych rynków zewnętrznych dotyczących możliwości pozyskiwania zamówień zagranicznych i międzynarodowych.

Poza szkoleniami wsparcie obejmowało doradztwo dla właścicieli i ich pracowników zainteresowanych tematem przetargów m.in. rejestrację w bazach, wyszukiwanie postępowań, pozyskiwanie zamówień, składanie ofert itd. Dzięki temu możemy dzisiaj zaproponować indywidulane podejście eksperckie, w zależności od wiedzy i zasobów firmy realizującej międzynarodowe i zagraniczne zamówienia publiczne.

Aktywność polskich firm na rynku zamówień zagranicznych

Do niedawna polskie firmy wykazywały umiarkowaną aktywność na zewnętrznych rynkach zamówień publicznych. Jako przykład można podać wartość 4,86 mln USD realizowanych umów w 2021 przez podmioty zarejestrowane na terytorium RP dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie firmy ukraińskie w analogicznym okresie realizowały dla ONZ zamówienia publiczne na kwotę 213,91 mln USD. Jeśli porównywalibyśmy potencjał polskich firm w kontekście takich krajów Szwajcaria, Dania i Belgia, dysonans będzie jeszcze większy, odpowiednio: 1,7 mld USD, 1,1 mld USD i 987,9 mln USD (ungm.org/ASR). Główne powody takiego stanu rzeczy to niedostateczna wiedza w tym brak możliwości uzyskania pomocy oraz brak potrzeby ekspansji, ponieważ rodzimy rynek do roku 2019 w był w pełni zbilansowany pod kątem popytu i podaży.

Zamówienia publiczne w krajach Unii Europejskich

Spowolnienie gospodarcze w roku 2020 związku z pandemią COVID 19 doprowadziło do prób dywersyfikacji portfela odbiorców wytarzanych dóbr i usług poprzez szukanie nowych możliwości na rynkach zewnętrznych takich jak: udział w postępowaniach przetargowych ogłaszanych głownie przez instytucje państw ościennych (Czechy, Niemcy, państwa bałtyckie) oraz stopniowe zainteresowanie takimi rynkami jak Skandynawia, kraje beneluxu czy orientalny z naszego punktu widzenia półwysep iberyjski.

Zamówienia publiczne Ukrainy

Kolejnym przełomem jest rok 2022 (pełno skalowa agresja Rosji na Ukrainę) i zauważalne zainteresowanie polskich przedsiębiorców pośrednim dostarczaniem wytwarzanych dóbr i usług dla Ukrainy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że aktualnie nie ma możliwości (lub są one mocno ograniczone) do bezpośredniego składania ofert do instytucji występujących na terytorium Ukrainy z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przekierowano większość PKB (ponad 30%) na kwestie związane z bezpośrednim i pośrednim prowadzeniem działań wojennych – priorytetem są tutaj zakupy związane z obronnością. Drugi powód wymaga szerszego omówienia i jest mniej oczywisty o czym polskie firmy często zapominają. Mówiąc o szeroko pojętej pomocy dla Ukrainy nasuwa nam się obraz „kupowania” przez ten kraj wszystkiego co jest niezbędne do funkcjonowania państwa i społeczeństwa tym bardziej, że w przekazie medialnym (mającym po części swoje pokrycie w rzeczywistości) komunikowane są informacje o szerokim strumieniu pieniędzy mającym wspierać to państwo (odbudowa, pomoc doraźna itp.). W rzeczywistości faktycznie duża ilość środków przekazywana jest na wsparcie bieżące (nie tylko doraźne) walczącej stronie, ale pieniądze te nie trafiają bezpośrednio do instytucji ukraińskich. Jako reprezentatywny przykład można podać Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), która tylko w 2023 udzieliła wsparcia na rzecz Ukrainy o wartości 377 mln USD. Jaki jest zatem powód takiego stanu rzeczy? Środki publiczne państw zachodnich (np. w formie pożyczek zwrotnych lub bezzwrotnych – forma ma tu mniejsze znaczenia) z założenia mają być wydawane przez „zamawiającego” (instytucje ukraiński) wg. kilku zasadach takich jak:

 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania

Możliwość bezpośredniego otrzymywania „strumienia wsparcia” i wydatkowania go wiąże się z dostosowaniem wewnętrznego Prawa Zamówień Publicznych Ukrainy z prawem unijnym – dopóki nie nastąpi taka sytuacja, większość pomocy będzie trafiać poprzez organizacje międzynarodowe takie jak: ONZ (wyspecjalizowane organizacje taki jak: WHO, UNICEF, FAO czy wspomniany IOM), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Komisja Europejska i OECD.

Oczywiście mamy tu na uwadze głównie zakupy cywilne w związku z funkcjonowaniem aparatu centralnego, jednostek samorządowych i innych instytucji. Pozostaje jeszcze kwestia zamówień w zakresie obronności, w dużej mierze także cywilnych dla wojska (NATO, wojsko amerykańskie stacjonujące w Polsce, wojsko polskie), które także mają pośredni związek z sytuacja na wschodniej granicy RP.

Temat zagranicznych i międzynarodowych zamówień publicznych jest niezwykle ciekawy z perspektywy polskich firm. Daje nowe możliwości będąc jednocześnie wyzwaniem oraz sprawia, że można zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Najnowsze dane za rok 2022 roku pokazują zdecydowany wzrost aktywności polskich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (www.zzp.wgpr.pl) ale zdecydowanie nie jest to wyczerpanie potencjału tylko pokazanie, że czas stracony do 2019 roku można i trzeba nadrobić!

Nasi eksperci wspierają polskich przedsiębiorców w całym procesie zamówienia publicznego od przygotowania strategicznego (raporty i analizy rynku/ów), niezbędnych kwestiach formalnych (rejestracja na platformach, nadanie kodu NCAGE, Unique Entity ID), pomocy w wyszukiwaniu interesujących postępowań, złożenia oferty, reprezentacji i kontakcie przed zamawiającym a kończąc na wsparciu dotyczącym realizacji samej umowy!

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65