Doradztwo prawne w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”

W ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” kancelaria Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. oferuje szkolenia i doradztwo prawne.

Wszystkie formy wsparcia są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 70% w przypadku szkoleń i 80% doradztwa.

Każde szkolenie to 6h praktycznej wiedzy, która umożliwi startowanie w przetargach na wybranym rynku. Każde ze szkoleń obejmuje średnio dwa rynki międzynarodowe, a uczestnicy zyskują wiedzę m.in. o tym w jaki sposób szukać przetargów, wziąć w nich udział, czyli jak stworzyć ofertę zgodnie z obowiązującymi na danym rynku regulacjami prawnymi. Ponadto, uczestnikom zapewniamy doradztwo prawne, prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w zagranicznych przetargach będzie jeszcze łatwiejszy.

W ramach wsparcia doradczego, zanim firma przystąpi do ubiegania się o zamówienia na rynkach zagranicznych (np. ONZ, Francja, Belgia, Austria, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia, Chiny, Wietnam), kancelaria oferuje przygotowanie kompleksowej analizy danego rynku. Analiza zawierać będzie praktyczne informacje o danym rynku zamówień publicznych, takie jak:

 • podstawowe akty prawne w zakresie prawa zamówień publicznych na danym rynku
 • progi stosowania prawa zamówień publicznych
 • publikacja ogłoszeń o zamówieniach (czyli w jaki sposób publikowane są ogłoszenia, na jakich portalach, jakie mają elementy)
 • podstawowe zasady zamówień publicznych
 • dokumenty i zaświadczenie niezbędne w procedurze ubiegania się o zamówienie
 • tryby udzielania zamówień
 • terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym terminy na wniesienie odwołania)
 • jakie są podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • jak wygląda tworzenie konsorcjum oraz udostępnianie potencjału przez podmiot trzeci
 • jak wygląda udział podwykonawców w realizacji zamówienia
 • jak wyjaśniać rażąco niską cenę
 • sposób komunikowania się z zamawiającym (wymogi wynikające z elektronizacji)
 • warunki zmiany umowy o udzielenie zamówienia
 • pytania wykonawców do dokumentacji przetargowe
 • jakie są kryteria wyboru oferty

Doradztwo prawne obejmuje:

 • pomoc w wyszukiwaniu (w zależności od potrzeb klienta) postępowań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ, NATO, UNIDO, OECD, WTO) lub poszczególne kraje Unii Europejskiej
 • doradztwo prawne w związku z udziałem klienta w zagranicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia (doradztwo obejmuje m.in.: analizę dokumentacji przetargowej, komunikację z jednostką zamawiającą, pomoc w przygotowaniu oferty, analizę warunków realizacji zamówienia)
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu realizacji zamówienia na zagranicznym rynku

Zapraszamy do kontaktu:

 

Konrad Jaśkowiak

kierownik działu sprzedaży i marketingu

T:+48506965310

E: k.jaskowiak@wgpr.pl

 

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65