Stacjonarna konferencja dla firm

Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie

Zarejestruj się

14 listopada 2023 r., Politechnika Poznańska - budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. J.Rychlewskiego 2, Poznań (dojazd i parking)

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń

Artur Dąbkowski
Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydział Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Paweł Sendrowski
mec. Paweł Sendrowski

Wspólnik zarządzający, Wielkopolska Grupa Prawnicza

Feliks Kobierski
Feliks Kobierski

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bogdan Zawadewicz
Bogdan Zawadewicz

Bank Gospodarstwa Krajowego

Filip Kalinowski
Dr Filip Kalinowski

Doktor nauk ekonomicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Łukasz Kowalski
Piotr Maciaszek

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej

dr Artur Chołody

Wielkopolska Grupa Prawnicza

mec. Ewa Walkowiak

Wielkopolska Grupa Prawnicza

dr Rafał Prendke

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

mec. Karolina Kulińska

Wielkopolska Grupa Prawnicza

mec. Jędrzej Lutomski

Wielkopolska Grupa Prawnicza

Magdalena Hilszer

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wojciech Nowicki

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Michał Wieczorowski
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Prorektor ds rozwoju i współpracy z gospodarką PP

Organizatorzy:
Patronat:
Partnerzy:

PROGRAM

8:30 – 8:45
Rejestracja uczestników
8:45 – 9:05
Rozpoczęcie
(Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką w kadencji 2020 - 2024, Politechnika Poznańska
Naczelnik Artur Dąbkowski, Wydział Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej,
Mec. Paweł Sendrowski, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
9:05 – 10:15
"Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej"
(Feliks Kobierski, Bank Gospodarstwa Krajowego)
"Rola BGK w realizacji projektów pomocy rozwojowej w ramach instrumentu Ukraine Facility"
(Bogdan Zawadewicz, Bank Gospodarstwa Krajowego)
"Zagrożenia i pułapki rynków walutowych oraz jak sobie z nimi radzić? Zarządzanie ryzykiem walutowym w eksporcie."
(dr Filip Kalinowski, Bank Gospodarstwa Krajowego)
"KUKE: bezpieczny biznes z Ukrainą - eksport, inwestycje, udział w odbudowie."
(Piotr Maciaszek, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej)
10:15 – 11:05
"Zamówienia NATO i Armii Amerykańskiej"
(Artur Dąbkowski, naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej)
11.05 – 11.50
"Jak skutecznie pozyskiwać zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz zamówienia związane z pomocą humanitarną w związku z wojną w Ukrainie"
(mec. Paweł Sendrowski, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
11:50 – 12:05
"Możliwości pozyskiwania wsparcia w związku z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw"
(dr Artur Chołody, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
12:05 – 12:45
Przerwa kawowa
12:45 – 13:05
"Ulga podatkowa jako premia za inwestowanie. Wsparcie przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji."
(Magdalena Hilszer, wiceprezes Zarządu, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
13:05 – 13:25
"Wsparcie PAIH w procesie internacjonalizacji działalności przedsiębiorców"
(Wojciech Nowicki, Polska Agencja Inwestycji i Handlu)
13.25 – 13:55
"Zdolność do ochrony informacji niejawnych jako warunek realizacji zamówienia"
(mec. Ewa Walkowiak, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
13:55 – 14:15
"Wyzwania kulturowe dla polskich przedsiębiorców w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy"
(dr Rafał Prendke, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej)
14:15 – 14:30
Przerwa kawowa
14:30 – 15:00
"Współpraca startupów i ośrodków naukowych z NATO - akcelerator DIANA"
(mec. Jędrzej Lutomski, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
15:00 – 15:30
"Zamówienia udzielane przez instytucje Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na rzecz Ukrainy"
(mec. Karolina Kulińska, Wielkopolska Grupa Prawnicza)
15.30 – 16:00
Dyskusja

PRELEGENCI

Feliks Kobierski

Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu.

Zobacz więcej

Feliks Kobierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas.

Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od 2018 roku i zajmuje się finansowaniem handlu.

Zamknij okno

Bogdan Zawadewicz

Menedżer Zespołu Analiz Międzynarodowych w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Zobacz więcej

Bogdan Zawadewicz

W BGK od 2023 roku. Wcześniej związany z Ośrodkiem Studiów Wschodnich i Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS) w Ratyzbonie.

Przebywał na stażach naukowo-badawczych m.in. na London School of Economics IDEAS, Centre for Southeast European Studies w Grazu, Central European University (CEU) w Budapeszcie, czy University of Michigan w Ann Arbor. Był stypendystą niemieckiego DAAD oraz BAYHOST. Współpracował z Instytutem Goethego w Tel Avivie.

Ukończył studia w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana (LMU) w Monachium.

Biegle zna język angielski i serbsko-chorwacki.

Zamknij okno
Filip Kalinowski

Dr Filip Kalinowski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ekspert ds. Rynków Finansowych.

Zobacz więcej
Filip Kalinowski

Dr Filip Kalinowski

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 7 lat związany z bankowością, obecnie Ekspert ds. Rynków Finansowych. Na co dzień zajmuje się zabezpieczaniem ryzyka walutowego, stopy procentowej oraz analizą doniesień z rynków finansowych.

Zamknij okno

Piotr Maciaszek

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej

Zobacz więcej

Piotr Maciaszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w której odbył i ukończył aplikację radcowską. Związany zawodowo z KUKE od ponad 19 lat, od 2017 r. odpowiada za biznes KUKE z gwarancjami Skarbu Państwa i kieruje kilkunastoosobowym zespołem strukturyzującym i zabezpieczającym transakcje eksportowe i proeksportowe realizowane przez polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności związane z finansowaniem o charakterze inwestycyjnym w Polsce i zagranicą.

Zamknij okno

Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału organizacji między- narodowych i zamówień publicznych.

Zobacz więcej

Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału, Wydział organizacji międzynarodowych i zamówień publicznych Departament Handlu i  Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zamknij okno

mec. Paweł Sendrowski,

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych

Zobacz więcej

mec. Paweł Sendrowski,

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych (w tym na rynkach zagranicznych), dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Od kilku lat zajmuje się tematyką zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych. W tym zakresie doradza oraz szkoli przedsiębiorców (m.in. w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, jak również w trakcie konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Autor komentarzy i publikacji na temat zamówień ONZ (m.in. www.zzp.wgpr.pl).

Jest jednocześnie twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).

Zamknij okno

dr Artur Chołody

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Prezes Zarządu Poznańskiego Centrum Finansowego, Centrum Edukacji i Innowacji, Wspólnik w APJ Internet Solutions oraz Fabryki Narzędzi Specjalnych.

Zobacz więcej

Artur Chołody

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Prezes Zarządu Poznańskiego Centrum Finansowego, Centrum Edukacji i Innowacji, Wspólnik w APJ Internet Solutions oraz Fabryki Narzędzi Specjalnych.

Zamknij okno

Wojciech Nowicki

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze konsultingu biznesowego, zarządzaniu projektami oraz informacjami...

Zobacz więcej

Wojciech Nowicki

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze konsultingu biznesowego, zarządzaniu projektami oraz informacjami. Pracował dla międzynarodowych korporacji oraz jako dziennikarz, obecnie podejmuje wyzwania na polu dyplomacji handlowej. W PAIH odpowiedzialny za obszar partnerstwa oraz public affairs.

Zamknij okno

mec. Ewa Walkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu...

Zobacz więcej

Ewa Walkowiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Zamknij okno

dr Rafał Prendke

Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zobacz więcej

dr Rafał Prendke

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jednocześnie wieloletni CEO w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych o szerokim międzynarodowym doświadczeniu. W swojej praktyce zawodowej zarządzał dużymi zespołami, prowadził znaczące inwestycje i restrukturyzacje. Etatowy pracownik Politechniki Poznańskiej, gdzie koncentruje się na zarządzaniu międzykulturowym oraz różnych aspektach zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Swoje naukowe zainteresowania kieruje na aspektach adaptacji zagranicznych pracowników w Polsce. Konsultant biznesowy i wykładowca na studiach MBA, gdzie prowadzi zajęcia na temat zarządzania w środowisku międzynarodowym. Przez kilka lat mieszkał w Ukrainie gdzie zarządzał dużymi przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi.

Wykład "Wyzwania kulturowe dla polskich przedsiębiorców w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy" poświęcony będzie wynikom badań wśród Ukraińców w Polsce i w Ukrainie na temat kulturowych aspektów zarządzania. Inny stosunek do regulaminów, zasad, dokumentów, czasu itd. są często źródłem niezrozumienia i bazą konfliktów. Demokratyzacja metod zarządzania zderza się tu z silną hierarchicznością ukraińskich pracowników. Podobnie też, wprowadzane w polskich firmach nowoczesne narzędzia zarządzania nie zawsze są dobrze rozumiane i przyjmowane przez osoby z Ukrainy.

Rosnące grono pracowników z Ukrainy, ale także coraz większe zakusy polskich firm na ekspansję związaną z oczekiwaną odbudową Ukrainy wymaga przygotowania polskich menedżerów do kulturowych aspektów współpracy.

Zamknij okno

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zobacz więcej

Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za intensyfikację działań Polskiej Strefy Inwestycji w Wielkopolsce, które przekładają się na rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich, m.in. jako: Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu, Dyrektor Departamentu PR i Komunikacji w Enea S.A. Executive MBA. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wykładowca akademicki. Społecznie zasiada w Radzie Gospodarczej przy JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Radzie Przedsiębiorczości przy JM Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Zamknij okno

mec. Jędrzej Lutomski

Członek działu procesowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

mec. Jędrzej Lutomski

Radca prawny

Członek działu procesowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Na co dzień zajmuje się doradztwem jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach prawa zamówień publicznych, oraz dofinansowań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem zamówień NATO.

Ponadto zapewnia klientom wsparcie prawne przy procesie inwestycyjnym oraz w ramach bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych.

Zamknij okno

mec. Karolina Kulińska

Radca Prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Zobacz więcej

mec. Karolina Kulińska

Radca prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE. W kancelarii pełni funkcję starszego aplikanta radcowskiego. Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa europejskiego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, a także zamówieniami publicznymi. Swobodnie pracuje w języku angielskim. Jest współautorką komentarzy praktycznych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawa cywilnego i kwestii unijnych. Jest liderem zespołu ds. unijnych wyodrębnionego w ramach działu prawnego Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Prowadzi fanpage pn. „Projekty bez korekty”, na którym publikuje treści związane z szeroko pojętymi środkami unijnymi, korektami finansowymi oraz dobrymi praktykami przy realizacji projektów. Brała także czynny udział w weryfikacji wniosków o płatność dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Aktualnie, od lutego 2021r. jest koordynatorem projektu dotyczącego weryfikacji dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Pracowała także nad przygotowaniem sprawozdań z zagranicznych rynków zamówień publicznych takich jak rynek belgijski i norweski. Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Prywatnie miłośniczka podróży, szczególnie na południe Francji. Lubi gotować i odwzorowywać w swojej domowej kuchni dania poznane podczas podróży. Jej marzeniem jest połączenie zamiłowania do mody z wykonywaniem zawodu prawnika. Jest osobą ambitną i zorganizowaną, ale także niecierpliwą. W pracy skupia się na dogłębnym zrozumieniu problemu i znalezieniu optymalnego rozwiązania. Miłośniczka książek dotyczących rozwoju osobistego oraz kryminałów.

Zamknij okno

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo wydarzeniu jest bezpłatne, wymagana jest rejestracja.

Ostateczny termin zgłoszeń: 10.11.2023 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Olga Kaźmierczak,
o.kazmierczak@postepowania.pl,
T: +48 517 053 104