Nowe dotacje dla przedsiębiorców na nawiązanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi

Przedsiębiorco!

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojej działalności na rynkach zagranicznych lub nawiązaniem współpracy z organizacjami międzynarodowymi informujemy, że już niedługo rusza nabór wniosków do programu Go to Brand.

Program Go to Brand będący poddziałaniem 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych realizowanych przez przedsiębiorców planujących rozwój eksportu.  Dofinansowanie można uzyskać  m.in. na pokrycie kosztów udziału w targach, konferencjach i seminariach organizowanych przez organizacje międzynarodowe oraz kosztów misji wyjazdowych lub przyjazdowych, których celem jest prezentacja przedstawicielom organizacji międzynarodowych potencjału i możliwości wytwórczych polskiej firmy.

Nabór wniosków prowadzi PARP w terminie od 11 lutego do 11 marca 2020.

Szczegółowe informacje o zakresie programu:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/branzowe-programy-promocji-2020-2022

Regulamin, wzór wniosku, instrukcja jego wypełniania dostępne są na stronie PARP:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand