O nas

Projekty szkoleniowo – doradcze prowadzone są przez prawników, specjalistów oraz trenerów współpracujących z Kancelarią Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszych specjalistów:

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Radosław Piontek

Posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia między innymi z rynków: ONZ / WIELKA BRYTANIA, Francja/ Belgia, Norwegia/ Szwecja, Belgia/ Holandia/ Luksemburg, NATO, Chorwacja/ Serbia/ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Hiszpania/ Portugalia, NATO/ USA.

dr Robert Siwik

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie prawnym, które zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych. Szczególnie bogate doświadczenie posiada w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego, doradzał przy licznych polsko-niemieckich inwestycjach oraz prowadził szkolenia w Niemczech i Polsce dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jeden z nielicznych w Polsce biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie oraz Poznaniu. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych, a także arbitrażu.