Program szkolenia informacyjnego z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w rynku zamówień publicznych Szwecji i Norwegii

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” 23 lipca br. w godz. 9:00-14:30 odbędzie się szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynku zamówień publicznych Szwecji i Norwegii.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej. Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski, które planują ekspansję swojej działalności na rynki Europy Północnej.

Szczegółowy program szkolenia publikujemy poniżej:

Program szkolenia w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia Publiczne w Twojej firmie”

Przeprowadzenie szkolenia informacyjnego z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynku zamówień publicznych Szwecji i Norwegii. 

Prowadzący: Radosław Piontek

 

Szkolenie będzie skupione na praktycznych informacjach i ćwiczeniach – co, jak i kiedy zrobić, aby zdobyć zamówienie w takim zagranicznym przetargu organizowanym przez instytucje w Szwecji i w Norwegii.

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych: w Szwecji i w Norwegii (1 godzina szkoleniowa)
  1. Korzyści z zagranicznych zamówień publicznych
  2. Ustawy dotycząca zamówień publicznych w Szwecji i w Norwegii oraz akty wykonawcze
  3. Ogólne zasady udzielania zamówień w Szwecji i w Norwegii

 

 1. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (1 godziny szkoleniowej)
  1. Gdzie są publikowane ogłoszenia?
  2. W jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty?
  3. Co zawiera ogłoszenie?
  4. Prezentacja systemu: https://www.government.se/government-policy/public-procurement/
  5. Prezentacja systemu: https://www.doffin.no/en
  6. Ćwiczenie z wyszukiwania interesujących ogłoszeń w Szwecji i w Norwegii

 

 1. Przygotowanie oferty (2,5 godziny szkoleniowe)
  1. Opis przedmiotu zamówienia – czyli Zakres Zadań
  2. Jak czytać Zakres Zadań?
  3. Proces podejmowania decyzji o składaniu oferty
  4. Złożenie oferty
   • Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia
   • Zmiana lub wycofanie oferty
  5. Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej
  6. Oferta
   • Proces tworzenia oferty
   • Jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca?
   • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
   • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego
   • Termin związania ofertą
  7. Wadium/gwarancja

 

 1. Proces oceny ofert (0,5 godziny szkoleniowej)
  1. Otwarcie ofert
  2. Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty
  3. Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert
  4. Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty
  5. Poprawianie pomyłek
  6. Odrzucenie oferty
  7. Rozstrzygnięcie postępowania
   • Wybór najkorzystniejszej oferty
   • Unieważnienie postępowania

 

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1 godzina szkoleniowa)
  1. Ogólne ustawowe zasady zawierania umów
  2. Co to są Warunki Generalne i Warunki Szczegółowe?
  3. Zabezpieczenie umowy
  4. Odwołanie
   • Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia
   • Gdzie i jak wnosi się odwołanie
   • W jakim terminie należy wnieść odwołanie
   • Jaka powinna być treść odwołania
   • Przystąpienie do odwołania
   • Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

ZAPRASZAMY!