Szkolenie z zamówień publicznych w Hiszpanii i Portugalii

Tylko przez 1 miesiąc (listopad 2021) liczba postępowań ogłoszonych w Hiszpanii wyniosła: 1401, co daje 3 miejsce w rankingu zamawiających w omawianym okresie!
Podział na poszczególne rodzaje zamówień był następujący: dostawy 503, usługi 854, roboty budowlane 44
W tym samym czasie w Portugalii liczba postępowań wyniosła: 369 (13 miejsce w rankingu zamawiających w omawianym okresie) w podziale dostawy 182, usługi 175, roboty budowlane 12
Zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii najwięcej postępowań dotyczyło kategorii: komputery i usługi powiązane, technologia
i wyposażenie, usługi budowlane, usługi poligraficzne i transportowe.
Zapraszamy przedsiębiorców z sektora MMŚP do zapoznania z zasadami i regulacjami obowiązującymi na rynkach zamówień publicznych Hiszpanii i Portugalii.
Już 25 marca 2022 w godz. 9:00-14:30 odbędzie się:
Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału
polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP
w rynkach zamówień publicznych Hiszpanii i Portugalii

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Hiszpanii i Portugalii
 • Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych
 • Przygotowanie oferty
 • Proces oceny ofert
 • Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Trener: Radosław Piontek

Koszty:

Udział w szkoleniu to jedynie 102,60 zł netto (1 osoba). 1h doradztwa dla przedsiębiorstwa to inwestycja 88,00 zł netto (pakiet dla przedsiębiorstwa min. 10h)

Szkolenie jest w 70% dofinansowane ze środków UE, natomiast godziny doradztwa prawnego w 80%.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia i możliwość zgłoszenia znajdują się w poniższym linku:

https://zzphiszpaniaportugalia.gr8.com/

ZAPRASZAMY!

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65