Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynkach zamówień publicznych Norwegii i Szwecji – 3 sierpnia 2020

Przedmiotem kolejnego szkolenia w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” będą zasady zamówień publicznych obowiązujących na rynkach Norwegii i Szwecji. To niesamowita okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję działalności na te rynki, by dzięki poznanym podczas szkolenia przepisom dotyczącym zamówień publicznych, bez obaw brać w nich udział.

Wierzymy, że projekt umożliwi polskim firmom rozwój na międzynarodową skalę. Mimo olbrzymiego zapotrzebowania na usługi i towary, wśród firm, które mogłyby dostarczać za granicę swoje usługi, niewiele jest takich polskich firm, które w międzynarodowych przetargach biorą udział. Powodem może być właśnie brak wiedzy o zagranicznych rynkach zamówień publicznych i zasad na nich panujących, które w większości przypadków znacząco różnią się od tych na rynku rodzimym. Każde szkolenie to 6h praktycznej wiedzy, która umożliwi startowanie w przetargach na wybranym rynku. Ponadto, uczestnikom zapewniamy doradztwo prawne, prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w zagranicznych przetargach będzie jeszcze łatwiejszy.

Udział w szkoleniu to jedynie 102,60 zł netto (1 osoba).

1h doradztwa dla przedsiębiorstwa to inwestycja 88,00 zł netto.

Każdy uczestnik otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Program szkolenia w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia Publiczne w Twojej firmie”

Przeprowadzenie szkolenia informacyjnego z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP w rynku zamówień publicznych Szwecji i Norwegii.

 

Prowadzący: Radosław Piontek

Szkolenie będzie skupione na praktycznych informacjach i ćwiczeniach – co, jak i kiedy zrobić, aby zdobyć zamówienie w takim zagranicznym przetargu organizowanym przez instytucje w Szwecji i w Norwegii.

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych: w Szwecji i w Norwegii (1 godzina szkoleniowa)
  1. Korzyści z zagranicznych zamówień publicznych
  2. Ustawy dotycząca zamówień publicznych w Szwecji i w Norwegii oraz akty wykonawcze
  3. Ogólne zasady udzielania zamówień w Szwecji i w Norwegii

 

 1. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (1 godziny szkoleniowej)
  1. Gdzie są publikowane ogłoszenia?
  2. W jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty?
  3. Co zawiera ogłoszenie?
  4. Prezentacja systemu: https://www.government.se/government-policy/public-procurement/
  5. Prezentacja systemu: https://www.doffin.no/en
  6. Ćwiczenie z wyszukiwania interesujących ogłoszeń w Szwecji i w Norwegii

 

 1. Przygotowanie oferty (2,5 godziny szkoleniowe)
  1. Opis przedmiotu zamówienia – czyli Zakres Zadań
  2. Jak czytać Zakres Zadań?
  3. Proces podejmowania decyzji o składaniu oferty
  4. Złożenie oferty
   • Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia
   • Zmiana lub wycofanie oferty
  5. Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej
  6. Oferta
   • Proces tworzenia oferty
   • Jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca?
   • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
   • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego
   • Termin związania ofertą
  7. Wadium/gwarancja

 

 1. Proces oceny ofert (0,5 godziny szkoleniowej)
  1. Otwarcie ofert
  2. Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty
  3. Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert
  4. Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty
  5. Poprawianie pomyłek
  6. Odrzucenie oferty
  7. Rozstrzygnięcie postępowania
   • Wybór najkorzystniejszej oferty
   • Unieważnienie postępowania

 

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1 godzina szkoleniowa)
  1. Ogólne ustawowe zasady zawierania umów
  2. Co to są Warunki Generalne i Warunki Szczegółowe?
  3. Zabezpieczenie umowy
  4. Odwołanie
   • Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia
   • Gdzie i jak wnosi się odwołanie
   • W jakim terminie należy wnieść odwołanie
   • Jaka powinna być treść odwołania
   • Przystąpienie do odwołania
   • Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

Program do pobrania:

Program szkolenia_Szwecja Norwegia_03.08.2020

Bio trenera Radosława Piontka:

Radosław-Piontek – informacje

 

ZAPRASZAMY!

 

 


Zarejestruj się


  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65