WEBINAR – Szkolenie z zagranicznych zamówień publicznych – Francja i Belgia

Przedmiotem kolejnego szkolenia w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” będą zasady zamówień publicznych obowiązujących na rynkach Belgii i Francji. To niesamowita okazja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję działalności na te rynki, by dzięki poznanym podczas szkolenia przepisom dotyczącym zamówień publicznych, bez obaw brać w nich udział.

Wierzymy, że projekt umożliwi polskim firmom rozwój na międzynarodową skalę. Mimo olbrzymiego zapotrzebowania na usługi i towary, wśród firm, które mogłyby dostarczać za granicę swoje usługi, niewiele jest takich polskich firm, które w międzynarodowych przetargach biorą udział. Powodem może być właśnie brak wiedzy o zagranicznych rynkach zamówień publicznych i zasad na nich panujących, które w większości przypadków znacząco różnią się od tych na rynku rodzimym. Każde szkolenie to 6h praktycznej wiedzy, która umożliwi startowanie w przetargach na wybranym rynku. Ponadto, uczestnikom zapewniamy doradztwo prawne, prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w zagranicznych przetargach będzie jeszcze łatwiejszy.

Udział w szkoleniu to jedynie 102,60 zł netto (1 osoba).

1h doradztwa dla przedsiębiorstwa to inwestycja 88,00 zł netto.

Każdy uczestnik otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i niezbędne materiały szkoleniowe.

WEBINAR

Program szkolenia:

28.04.2020, godz. 9:00 – 14.30

Szkolenie informacyjne z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP

w rynkach zamówień publicznych Belgii oraz Francji. 

Prowadzący: Radosław Piontek

Szkolenie będzie skupione na praktycznych informacjach i ćwiczeniach – co, jak i kiedy zrobić, aby zdobyć zamówienie w takim zagranicznym przetargu organizowanym przez instytucje w Belgii i we Francji.

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych: w Belgii i we Francji (1 godzina szkoleniowa)
  • Korzyści z zagranicznych zamówień publicznych
  • Ustawy dotycząca zamówień publicznych w Belgii i we Francji oraz akty wykonawcze
  • Ogólne zasady udzielania zamówień w Belgii i we Francji
 1. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (1 godziny szkoleniowej)
  • Gdzie są publikowane ogłoszenia?
  • W jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty?
  • Co zawiera ogłoszenie?
  • Prezentacja systemu publicprocurement.be
  • Prezentacja systemu marches-publics.gouv.fr
  • Ćwiczenie z wyszukiwania interesujących ogłoszeń w Belgii i we Francji
 1. Przygotowanie oferty (2,5 godziny szkoleniowe)
  • Opis przedmiotu zamówienia – czyli Zakres Zadań
  • Jak czytać Zakres Zadań?
  • Proces podejmowania decyzji o składaniu oferty
  • Złożenie oferty
   • Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia
   • Zmiana lub wycofanie oferty
  • Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej
  • Oferta
   • Proces tworzenia oferty
   • Jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca?
   • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
   • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego
   • Termin związania ofert
   • Wadium/gwarancja

4. Proces oceny ofert (0,5 godziny szkoleniowej)

  • Otwarcie ofert
  • Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty
  • Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert
  • Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty
  • Poprawianie pomyłek
  • Odrzucenie oferty
  • Rozstrzygnięcie postępowania
   • Wybór najkorzystniejszej oferty
   •  Unieważnienie postępowania
 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1 godzina szkoleniowa)
  • Ogólne ustawowe zasady zawierania umów
  • Co to są Warunki Generalne i Warunki Szczegółowe?
  • Zabezpieczenie umowy
  • Odwołanie
   • Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia
   • Gdzie i jak wnosi się odwołanie
   • W jakim terminie należy wnieść odwołanie
   • Jaka powinna być treść odwołania
   • Przystąpienie do odwołania
   • Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

Do pobrania:

Program szkolenia Belgia i Francja

BIO – trener Radosław Piontek

 

 


Zarejestruj się


  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65