Szkolenie z zagranicznych zamówień publicznych – Niemcy i Austria

Tym razem szkolenie będzie dotyczyć dwóch krajów: Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii. Sumaryczna ilość zamówień publicznych w obu niemieckojęzycznych krajach stawia je na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej (w kwietniowym zestawieniu przed Francją, która, jeśli rozpatrywać rynki Niemiec i Austrii samodzielnie, jest krajem wiodącym w obszarze ilości ogłaszanych postępowań).

Niemcy są potęgą gospodarczą Unii Europejskiej. Ubiegły rok był piątym z kolei, kiedy wartość eksportu Polski do Niemiec rosła szybciej niż do pozostałych krajów. Jest to odwrócenie tendencji spadkowej w handlu z naszym zachodnim sąsiadem, która była obserwowana do 2008 r. (za: https://forsal.pl/). Jednocześnie istnienie bardzo wiele podobieństw między Niemcami, a Austrią, które powodują, że można rozpatrywać te kraje łącznie pod kątem potencjału rynków zamówień publicznych dla polskich przedsiębiorców.

Wierzymy, że projekt umożliwi polskim firmom rozwój na międzynarodową skalę. Do tej pory, mimo olbrzymiego zapotrzebowania na usługi i towary, wśród firm, które mogłyby dostarczać za granicę swoje usługi polskie firmy, niewiele jest takich, które w międzynarodowych przetargach biorą udział. Powodem może być właśnie brak wiedzy o zagranicznych rynkach zamówień publicznych i zasad na nich panujących, które w większości przypadków znacząco różnią się od tych na rynku rodzimym. Każde szkolenie to 6h praktycznej wiedzy, która umożliwi startowanie w przetargach na wybranym rynku. Ponadto, uczestnikom zapewniamy doradztwo prawne, prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w  zagranicznych przetargach będzie jeszcze łatwiejszy.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie 16 października 2019 r. w godz. 9:00-14:30 w Centrum Biznesowym „OGRODOWA 58” przy ul. Ogrodowej 58, sala konferencyjna „LONDYN” na czwartym piętrze.

Udział w szkoleniu to jedynie 102,60 zł netto (1 osoba).

1h doradztwa dla przedsiębiorstwa to inwestycja 88,00 zł netto.

W cenie szkolenia przewidziano przerwę kawową i obiadową. Każdy uczestnik otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i niezbędne materiały szkoleniowe.

 

 

 


Zarejestruj się


  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65