Zamówienia publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – szansa na rozwój dla polskich przedsiębiorców – 28 kwietnia 2022

Już 28 kwietnia br. odbędzie się kolejne szkolenie w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” obejmujące tym razem rynki zamówień publicznych w ramach ONZ.

Każde szkolenie to 6h praktycznej wiedzy, która umożliwi startowanie w przetargach na wybranym rynku. Ponadto, uczestnikom zapewniamy doradztwo prawne, prowadzone przez prawników z wieloletnim doświadczeniem na rynku zamówień publicznych. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów udział w zagranicznych przetargach będzie jeszcze łatwiejszy.

Udział w szkoleniu to jedynie 102,60 zł netto (1 osoba).

1h doradztwa dla przedsiębiorstwa to inwestycja 88,00 zł netto.

Każdy uczestnik otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i niezbędne materiały szkoleniowe.

UWAGA! Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, o terminie powiadomimy już wkrótce.

Prelegent: Paweł Sendrowski, radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

 

Zakres tematyczny:

 • informacja o aktywności polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach zamówień publicznych
 • rejestracja na platformie zamówieniowej United Nations Global Marketplace (UNGM)
 • zasady oraz tryby udzielania zamówień
 • przykładowe ogłoszenia o zamówieniu
 • praktyczne wskazówki dla oferentów biorących udział w procesie składania ofert
 • warunki realizacji umów
 • zamówienia w ramach Światowego Programu Żywnościowego („WFP”)
 • zamówienia w ramach Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców („UNHCR”)
 • zamówienia w ramach Światowej Organizacji Zdrowia („WHO”)
 • zamówienia w ramach Panamerykańskiej Organizacja Zdrowia („PAHO”)
 • zamówienia w ramach Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych („UNOPS”)
 • zamówienia w ramach Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji („IOM”)

Uczestnicy w trakcie szkolenia dowiedzą się:

 • jak wyszukiwać interesujące postępowania
 • jak przygotować ofertę
 • jak zarejestrować się na platformie UNGM
 • jak zwiększyć swoje szanse na rynku zamówień ONZ
 • jak przebrnąć przez proces ubiegania się o zamówienie
 • jakie korzyści przedsiębiorcy daje udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez organizacje międzynarodowe

O prelegencie:

Paweł Sendrowski / radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

W ramach działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.
Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Interesuje się również zamówieniami udzielanymi przez podmioty działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jest twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. W związku ze swoją specjalizacją prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl).
Autor publikacji na temat zagranicznych zamówień publicznych, w tym zamówień w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

Szczegóły i zgłoszenia:

https://onzszkolenie.gr8.com

ZAPRASZAMY!


Zarejestruj się


  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65