Zamówienia publiczne w Niemczech i Szwajcarii – zaproszenie na szkolenie 24.02.2021

Szanowni Przedsiębiorcy,

już 24 lutego br. kolejna okazja do zdobycia wiedzy na temat niemieckiego i szwajcarskiego rynku zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej, w godz. 9:00-14:30.

Zaproszenie kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo o przepisach regulujących rynek zamówień publicznych w Niemczech i Szwajcarii, o sposobach pozyskiwania informacji na temat zamówień, o e-zamówieniach, a także o przygotowaniu oferty o zamówienie publiczne, specyfice umowy i środkach ochrony prawnej.

Szczegóły dotyczące szkolenia: https://zzpszkolenie.gr8.com

ZAPRASZAMY!