Raport dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: "Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!"

Eksperci

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych (w tym na rynkach zagranicznych), dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A. Przewodniczy Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego działającej przy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Od kilku lat zajmuje się tematyką zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych. W tym zakresie doradza oraz szkoli przedsiębiorców (m.in. w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, jak również w trakcie konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Autor komentarzy i publikacji na temat zamówień ONZ (m.in. www.zzp.wgpr.pl). Jest jednocześnie twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl). Interesuje się muzyką lat 60 i 70-tych. Wielki fan zespołu The Rolling Stones, The Beatles. Pasjonuje się kulturą, polityką i historią USA.

Radosław Piontek

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu (ponad 300) ofert w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne zarówno w poszczególnych krajach (np. w Niemczech, Belgii, Francji, itd.) jak i w przetargach organizacji międzynarodowych (UE, ONZ, NATO, OECD, itp.). Prowadzi szkolenia ze sposobów wyszukiwania przetargów odpowiadających strategii i usługom poszczególnych firm, i z metod przygotowywania i składania ofert dla organizacji i instytucji: Unii Europejskiej, ONZ, NATO, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, USA, Wielka Brytanii, Francji, państw Beneluxu, państw nordyckich i skandynawskich, państw bałkańskich. Prelegent ponad 100 szkoleń dla klientów publicznych i prywatnych. Realizował projekty dla dużych instytucji i firm m.in. : Komisji Europejskiej, Banku Światowego, BRE Bank, Ecorys, Mobica, AdPilot, ministerstw, agencji, urzędów marszałkowskich, miast w Polsce i za granicą. W ostatnich 4 latach przygotowywał oferty w przetargach ogłaszanych w sektorze IT dotyczących: usług i produktów ’chmurowych’, usług ‘Software Development’, dostaw sprzętu komputerowego (m.in. od serwerów do laptopów i urządzeń mobilnych).

dr Robert Siwik

Radca Prawny, prowadzący indywidualną kancelarię prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych oraz sporach sądowych/ arbitrażowych. Szczególnie bogate doświadczenie posiada w doradztwie dla niemieckojęzycznego obrotu gospodarczego (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Jeden z nielicznych w Polsce biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi oraz Poznaniu, a także biegły sądowy w dziedzinie ochrony osób i mienia oraz prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych, a także arbitrażu. Arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym m.in. wpisany na listę Praktyków Arbitrażu Vienna International Arbitral Centre (VIAC) - stałej Międzynarodowej Instytucji Arbitrażowej przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej.

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym wykonawcom, zamawiającym w tym dotyczącym zamówień w ramach NATO, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Często reprezentuje uczestników rynku zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Ponadto, prowadziła szkolenia dla Wolters Kluwer oraz PortalZP. Przeprowadza weryfikację postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jędrzej Lutomski

Radca prawny. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się doradztwem i wsparciem procesu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych. Jednocześnie posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów inwestycyjnych z sektora prywatnego, w tym inwestycji związanych z obrotem nieruchomościami oraz odnawialnymi źródłami energii. Prywatnie pasjonat motoryzacji w tym włoskiej klasyki i nie tylko, a także sportów motorowych, zwłaszcza Formuły 1 i jej historii. Lubi podróżować, a im dalej i gdzie ciekawsza kuchnia tym lepiej.

Karolina Kulińska

Radca prawny. Lider zespołu ds. unijnych. Absolwentka prawa europejskiego oraz prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE. W kancelarii pracuje jako radca prawny zajmujący się w szczególności sprawami z zakresu prawa europejskiego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, a także zamówieniami publicznymi. Swobodnie pracuje w języku angielskim. Jest współautorką komentarzy praktycznych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawa cywilnego i kwestii unijnych. Jest liderką zespołu ds. unijnych wyodrębnionego w ramach działu prawnego Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Prowadzi fanpage pn. Projekty bez korekty, na którym publikuje treści związane z szeroko pojętymi środkami unijnymi, korektami finansowymi oraz dobrymi praktykami przy realizacji projektów. Brała także czynny udział w weryfikacji wniosków o płatność dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Pracowała także nad przygotowaniem sprawozdań z zagranicznych rynków zamówień publicznych takich jak rynek belgijski i norweski. Aktualnie koordynuje realizację umowy na obsługę prawną Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polski oraz umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w wątkach dotyczących ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz realizacji projektów dofinansowanych. Kontroluje także postępowania dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących zamówień publicznych oraz była prelegentką konferencji pn. „Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy” oraz „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027 – wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji”. Jako ekspert prowadzi cyklicznie szkolenia dotyczące udzielania zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności, waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniach unijnych oraz udziału wykonawców w zamówieniach organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności NATO i ONZ. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej. Prywatnie miłośniczka podróży, szczególnie na południe Francji. Lubi gotować i odwzorowywać w swojej domowej kuchni dania poznane podczas podróży. Jej marzeniem jest połączenie zamiłowania do mody z wykonywaniem zawodu prawnika. W pracy skupia się na dogłębnym zrozumieniu problemu i znalezieniu optymalnego rozwiązania. Jest fanką książek dotyczących rozwoju osobistego oraz kryminałów.

Konrad Jaśkowiak

Kierownik działu sprzedaży i marketingu. Wiedzę zdobywał na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi ze specjalnością administracja publiczna i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością stosunki międzynarodowe. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzanie kadrami. Praktykę menadżerską zawdzięcza pracy w firmach o zasięgu ogólnopolskim. Posiada długoletnie doświadczenie m.in. w branży reklamowej i wydawnictwie Wolters Kluwer sp. z o.o. W sprzedaży B2B aktywnie od 2004 roku. W ramach działania 1.3 POWER, realizował takie projekty jak „Zagraniczne Zamówienia Publiczne w Twojej firmie”, „Zamówienia Publiczne w Twoje Firmie”, „Akademia Zamówień Publicznych”, Otwórz się na Zamówienia Publiczne” i „Przepis na Rozwój – Zamówienia Publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty szkoleniowo - doradcze były skierowane do sektora MMŚP. Współautor raportu dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!” Posiada szeroką wiedzę w zakresie możliwości ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zewnętrzne. Swoją wiedzą dzieli się licznych spotkaniach i webinariach. Prywatnie miłośnik historii z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945.

Sebastian Andrzejewski

Młodszy specjalista ds. zamówień publicznych. Magister nauk prawnych, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się wyszukiwaniem polskich i zagranicznych zamówień publicznych, gromadzeniem dokumentacji do nich oraz wsparciem klientów w procesach rejestracji na platformach przetargowych organizacji międzynarodowych. Prywatnie gitarzysta w dwóch zespołach metalowych, miłośnik gier komputerowych, literatury pięknej i opiekun ukochanego kota Ruperta.

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65