Doradztwo specjalistyczne w zakresie zagranicznych zamówień publicznych

Wsparcie obejmuje:

  • analizę poszczególnych zagranicznych rynków zamówień publicznych (w ramach analizy przygotowujemy szczegółowe i praktyczne raporty dotyczące uwarunkowań prawnych rynków, którymi interesuje się Klient);
  • pomoc w wyszukiwaniu (w zależności od potrzeb Klienta) postępowań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ, NATO, UNIDO, OECD, WTO) lub poszczególne kraje (w szczególności kraje Unii Europejskiej);
  • doradztwo prawne w związku z udziałem Klienta w zagranicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia (doradztwo obejmuje m.in.: analizę dokumentacji przetargowej, komunikację z jednostką zamawiającą, pomoc w przygotowaniu oferty, analizę warunków realizacji zamówienia);
  • pomoc w złożeniu oferty;
  • pomoc w prowadzeniu postępowania;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu realizacji zamówienia na zagranicznym rynku;
  • udział w procedurze odwoławczej;
  • wsparcie kompleksowe lub punktowe w procesie Twojego udziału w przetargach międzynarodowych.

Koszt 1h doradztwa wynosi tylko 88,00 zł netto*

(przewidujemy średnio 20h na przedsiębiorstwo)

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszych specjalistów:

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Radosław Piontek

Posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia między innymi z rynków: ONZ / WIELKA BRYTANIA, Francja/ Belgia, Norwegia/ Szwecja, Belgia/ Holandia/ Luksemburg, NATO, Chorwacja/ Serbia/ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Hiszpania/ Portugalia, NATO/ USA.