Analizy i raporty

  • Wykonamy audyt wybranego rynku na zamówienie;
  • Przeanalizujemy czy Twoja firma jest potencjalnym wykonawcą;
  • Sprawdzimy czy na rynku są firmy z Twojej konkurencji oraz jak realizują zamówienia;
  • Przygotujemy omówienie przepisów, prawa podatkowego, regulacji dotyczących pracowników, obowiązujących umów międzynarodowych;
  • Pomożemy ocenić poprawność dokumentów.

Analizy i raporty wyceniamy indywidualnie w zależności od rynku.

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszych specjalistów:

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.