Raport dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: "Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!"

Analizy i raporty

Analizy i Raporty w związku z udziałem w międzynarodowych i zagranicznych zamówieniach:

 • Wykonamy audyt wybranego rynku na zamówienie;
 • Przeanalizujemy czy Twoja firma jest potencjalnym wykonawcą na tym rynku;
 • Zweryfikujemy czy na rynku są firmy z Twojej konkurencji oraz jak realizują zamówienia;
 • Przygotujemy omówienie przepisów, prawa podatkowego, regulacji dotyczących pracowników, obowiązujących umów międzynarodowych;
 • Pomożemy ocenić poprawność dokumentów.

Analiza konkretnego rynku jest istotnym krokiem przed podjęciem decyzji biznesowej dotyczącej realizacji przetargów. Dokładne zbadanie wyzwań i określenie obowiązków pozwoli zaoszczędzić czas i zasoby nie tylko na etapie wyszukiwania interesujących nas postępowań ale także przy składaniu oferty i przede wszystkim zminimalizuje ryzyko nieprzewidzianych komplikacji podczas wykonania samej umowy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres analizy z różnych rynków. Przygotowanie dokumentu poprzedzone jest konsultacjami w celu dopasowania treści do wymogów naszego klienta.

Zakres analizy rynków organizacji międzynarodowych


 1. Analiza potencjału eksportowego pod kątem konkretnych towarów i usług
 2. Analiza zapotrzebowania organizacji międzynarodowych na interesujące klienta towary i usługi
  • Zakupy dóbr i usług w latach ubiegłych
  • Plany zakupowe
 3. Bariery w dostępie do rynku zamówień organizacji międzynarodowych z perspektywy polskich przedsiębiorstw
 4. Charakterystyka organizacji, w których polskie firmy mają szanse ubiegać się o zamówienia
  • Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • Biuro regionalne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
  • Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych
  • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
  • Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci
  • Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych
  • Światowa Organizacja Zdrowia
  • Światowy Program Żywnościowy
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
  • Światowa Organizacja Handlu
  • Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – Kwatera Główna
  • Agencja NATO ds. Wsparcia i Zaopatrzenia
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
  • Komisja Europejska
 5. Rekomendowane wsparcie na rynku zamówień organizacji międzynarodowych
 6. Wskazanie niezbędnych działań prowadzących do udziału w przetargach organizacji międzynarodowych

Zakres analizy rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej


 1. Prowadzenie działalności gospodarczej W USA
 2. Formy prowadzenia działalności
 3. Proces rejestracji działalności
 4. System podatkowy
 5. Charakterystyka rynku USA
 6. Zamówienia Publiczne W USA
 7. Zamówienia federalne – regulacje prawne
  • Regulacje dotyczące zamówień rządowych
  • Umowy międzynarodowe w zakresie zamówień
  • Ograniczenia w dostępie do zamówień wynikające z Buy American Act
 8. Procedury ubiegania się o zamówienia rządowe USA
  • Wartość rynku zamówień publicznych
  • Zasady udzielania zamówień publicznych
  • Warunki ubiegania się o zamówienia publiczne
  • Ogłoszenia przetargów
  • Rodzaje zamówień rządowych
  • Rodzaje umów
 9. Zamówienia publiczne finansowane z budżetu USA na rzecz armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce
 10. Rejestracja w bazie internetowej SAM

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65