Raport dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii

"Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!"

Przetargi

Poniżej zamieszczamy zestawienie przykładowych przetargów organizacji międzynarodowych, których przygotowaniem zajmujemy się dla naszych klientów.

Zostały one podzielone ze względu na branżę jakiej dotyczą – celem usystematyzowania wydzieliliśmy 8 gałęzi: medycyna, żywność, IT, branża budowlana, transport/logistyka, projektowanie/architektura, ochrona i bezpieczeństwo oraz usługi doradczo-szkoleniowe.

Lista przykładowych przetargów według branż

Medycyna ↓
Zamawiający Przetarg (branża medyczna) Tłumaczenie link
World Bank eConsult: Surveys and Research on Impact of Covid19 on Internal Migration, Labor Markets and Urbanization eConsult: Ankiety i badania nt wpływu Covid19 na migrację wewnętrzną, rynki pracy i urbanizację devbusiness.un.org
UNDP Consultancy – Global guidance note on integrating mental health and psychosocial support (MHPSS) into peacebuilding Doradztwo – Globalne wskazówki dotyczące zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej w procesie budowania pokoju devbusiness.un.org
UN-Women PROVISION OF MEDICINES AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO SAFEHOUSES IN PAPUA NEW GUINEA Zaopatrzenie lekarstw i osobistego wyposażenia ochronnego do bezpiecznych domów w Papui, Nowa Gwinea www.ungm.org
Żywność ↓
Zamawiający Przetarg (branża: żywność) Tłumaczenie link
UNSOS SUPPLY AND DELIVERY OF DRY RATION FOOD TO UNSOS FOR SOMALI SECURITY FORCE Dostawa i zaopatrzenie suchych racji żywnościowych do UNSOS dla Somalijskich Sił Bezpieczeństwa devbusiness.un.org
African Development Bank FEED AFRICA SPECIAL ENVOY FOR IMPLEMENTATION OF COUNTRY FOOD AND AGRICULTURE PRESIDENTIAL DELIVERY COMPACTS Feed Africa – Specjalne wysłannictwo ds. implementacji porozumień dostawczych w zakresie żywności i rolnictwa devbusiness.un.org
FAO BAR GASTRONOMY SERVICES, BANQUETING/CATERING SERVICES AND INTERNATIONAL FOOD SERVICES Usługi barowo-gastronomieczne, bankietowo/kateringowe i międzynarodowe usługi żywnościowe www.ungm.org
Budownictwo ↓
Zamawiający Przetarg (branża budowlana) Tłumaczenie link
UNDP CONSTRUCTION OF CONFERENCE HALL AT MOI Budowa sali konferencyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych www.ungm.org
UNHCR CONSTRUCTION OF WOMEN BUSINESS & COMMUNITY CENTER IN SHAHRE NAW, FAIZABAD DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN Budowa centrum biznesowo-kulturalnego w Shahre Naw, dystrykt Faizabad, prowincja Badakhstan, Afganistan www.ungm.org
UNDP WORK ROAD CONSTRUCTION ZERANEE VILLAGE – EASTERN REGION Prace przy budowie dróg w wiosce Zeranee – region wschodni www.ungm.org
IT ↓
Zamawiający Przetarg (branża IT) Tłumaczenie link
WHO IT SUPPORT, APPLICATION AND DATA MANAGEMENT ACTIVITIES TO THE WHO PREQUALIFICATION UNIT Wsparcie IT, zarządzanie aplikacjami i danymi dla jednostki wstępnej kwalifikacji WHO www.ungm.org
UNDP NATIONAL IT PARTNER Narodowy partner w branży IT www.ungm.org
IAEA IT SERVICES FOR COMPUTER ASSISTED INDEXING SYSTEM AND METADATA EXTRACTION TOOL usługi IT dla wspieranego komputerowo systemu indeksującego i narzędzia pozyskiwania metadanych www.ungm.org
Transport ↓
Zamawiający Przetarg (branża: transport/logistyka) Tłumaczenie link
IOM TOTAL LOGISTICS SERVICES – CARGO TRANSPORTATION AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES Kompleksowe usługi logistyczne – transport kontenerowy i odprawa celna www.ungm.org
UNDP PROVISION OF LOGISTICS AND EVENTS MANAGEMENT SERVICES Świadczenie usług logistycznych i zarządzania imprezami www.ungm.org
WHO LOGISTICS ASSISTANCE IN THE IMPLEMENTATION OF MHPSS SUB-CLUSTER RESPONSE PLAN IN BARMM FOR THE TYPHOON PAENG RESPONSE Pomoc logistyczna w implementacji planu reagowania podgrupy MHPSS na tajfun paeng www.ungm.org
Usługi szkoleniowo doradcze ↓
Zamawiający Przetarg (branża: usługi szkoleniowo doradcze) Tłumaczenie link
UNOPS THE PROVISION OF LEGAL SERVICES AND CONSULTATION TO THE BENEFICIARIES OF THE HOUSE RECONSTRUCTION IN GAZA PHASE II PROJECT Świadczenie usług prawnych i konsultacji beneficjentom rekonstrukcji domów w strefie Gazy, GAZA PHASE II PROJECT www.ungm.org
UNICEF CONSULTANCY SERVICES TO SUPPORT LARGE SCALE FOOD FORTIFICATION PROGRAMMING IN ESARO COUNTRIES Usługi konsultanckie w celu wsparcia wielkopowierzchniowego programowania fortyfikacji żywności w krajach ESARO www.ungm.org
UNDP CONSULTING SERVICES TO DEVELOP AN INTRODUCTORY TRAINING MODULE ON THE SDGS AND THE 2030 AGENDA Usługi konsultanckie w celu opracowania modułu treningowego w SDGS i Agendzie 2030 www.ungm.org
Projektowanie / architektura ↓
Zamawiający Przetarg (branża: projektowanie/architektura) Tłumaczenie link
UN-Secretariat DESIGNING-BUILDING OF SOLAR FARMS AND ELECTRICAL NETWORK/GRID UPGRADE FOR UNMISS IN JUBA Projektowanie-budowanie farm paneli słonecznych i sieci elektrycznej/modernizacja sieci dla UNMISS w Dżubie www.ungm.org
UNDP LAND USE CHANGE PLANNING AND DESIGNING SERVICES Usługi projektowania i planowania przestrzeni www.ungm.org
UNOPS SSERVICE TO UNDERTAKE DETAILED ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN CONSULTANCY SERVICES AT BANGSAMORO PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY (BPDA) TRAINING FACILITY IN COTABATO CITY Usługi konsultacyjne w celu sporządzenia szczegółowego projektu architektonicznego i inżynieryjnego w Bangsamoro, Siedziba Władz Regionu (BPDA), ośrodek treningowy w mieście Cotabato www.ungm.org
Ochrona i bezpieczeństwo ↓
Zamawiający Przetarg (branża: ochrona i bezpieczeństwo) Tłumaczenie link
UNOPS DYNAMIC SECURITY AND INCIDENT MANAGEMENT TRAININGS FOR THE DEPARTMENT OF PRISONS IN SRI LANKA Dynamiczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zarzązania wypadkami dla departamentu więziennictwa na Sri Lance www.ungm.org
UNICEF Provision of Security Risk Management (SRM) capacity building of UNICEF implementing partners in South Sudan Zaopatrzenie Ośrodka Zarządzania Ryzykiem UNICEF w Sudanie Południowym www.ungm.org
FAO PROVISION OF SECURITY SERVICES FOR UN HOUSE BUILDINGS, MASERU ON A LONG-TERM AGREEMENT Dostarczenie usług bezpieczeństwa w budynkach Narodów Zjednoczonych, Maseru – długotrwałe porozumienie www.ungm.org

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65