Raport dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii: "Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU!"

Szkolenia z zamówień publicznych na rynkach zagranicznych

Uzyskaj wiedzę w zakresie możliwości realizowania zamówień publicznych:

państw zachodnioeuropejskich: Austrii/ Szwajcarii/ Niemiec/Francji
Wielkiej Brytanii
państw półwyspu iberyjskiego: Hiszpanii/Portugalii
państw beneluxu: Belgii/Holandii/Luxemburgu
skandynawii i krajów nordyckich: Danii/Finlandii/Szwecji/Norwegii
państw bałtyckich; Litwy/Łotwy/Estonii
państw bałkańskich: Chorwacji/Serbii
państw środkowoeuropejskich: Czech/Węgier/Rumunii/Słowacji
państw azjatyckich: Chin/Wietnamu

Zakres wsparcia szkoleniowego:

 • gdzie szukać informacji o przetargach dotyczących konkretnego rynku,
 • jak przygotować się do przetargów zagranicznych
 • jak bez znajomości języka angielskiego wziąć w nich udział?
 • jak napisać ofertę?
 • jak wygląda przysłowiowa biurokracja w przypadku takich zamówień i niezbędne zasoby kadrowe?
 • Jakie usługi sprzedawać na konkretnym rynku?
 • jak wygląda proces zamówień publicznych na danym rynku w odniesieniu do przetargów polskich/unijnych?

Sprawdź jakie wsparcie praktyczne możesz uzyskać w zakresie zagranicznych zamówień publicznych

Sprawdź

Jeśli chciałbyś uzyskać szczegółowy raport interesującego cię rynku, zobacz jakie informacje możesz uzyskać

Sprawdź

Wszystkie polskie firmy mają możliwość na równi z zagranicznymi podmiotami ubiegać się o zamówienia publiczne ogłaszane przez instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wg. danych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2019 roku, 109 polskich przedsiębiorstw realizowało przetargi na kwotę 402,9 mln euro. Dane te rosną z każdym kolejnym rokiem.

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj branże usługowe: doradztwo, badania, inżynieria i budownictwo oraz ochrona. Na drugim miejscu udzielane są zamówienia na dostawy m.in.: maszyn specjalistycznych (przemysłowych, górniczych) i pojazdów specjalistycznych (autobusy, tabor szynowy).

Od 2018 roku eksperci kancelarii przeprowadzili ponad 40 szkoleń dotyczących możliwości pozyskiwania zamówień na rynkach zagranicznych. Praktycznie wszystkie kraje UE zostały omówione na spotkaniach grupowych, które często przybierały formę warsztatową. Realizujemy indywidualne wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników z konkretnego rynku (np. zamówienia publiczne w Niemczech) lub z wybranej grupy krajów jak benelux czy skandynawia.

Udział w zagranicznych zamówieniach publicznych nie jest procesem trudnym ale wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Świadomość wyzwań i „pułapek” jest kluczowa, ponieważ wykonawca często traci czas na analizę dokumentów postępowania i przygotowanie oferty a w efekcie końcowym jest odrzucony z przyczyn formalnych. Pierwszy przykład takiej sytuacji to wymóg posiadania przedstawiciela lub oddziału w państwie, w którym będzie składana oferta. Kolejny sytuacja to wiedza w zakresie kalkulacji własnej oferty, gdzie ciekawie przedstawia się rynek zamówień publicznych Konfederacji Szwajcarii - występują tutaj różne regulacje prawno - podatkowe w zależności od interesującego nas kantonu.

Polskie firmy widzą szereg wyzwań w zamówieniach zagranicznych. Warto wspomnieć tutaj o barierze językowej, która niekoniecznie musi być przeszkodą w procesie ubiegania się o zamówienie – na rynku Unii Europejskiej prawodawstwo w tym zakresie jest unormowane w taki sposób aby dawać wykonawcom z różnych krajów równe szanse. Kolejnym wyzwaniem jest pokonanie wewnętrznej bariery, ponieważ w świadomości wielu firm występuje często problemem faworyzowania rodzimych firm (przetargi francuskie, niemieckie), dlatego niezbędna jest wiedza ekspercka i pomoc w skutecznym złożeniu oferty.

Wszystkie przetargi publikowane przez instytucje (podmioty obligowane prawem do stosowania procedur wydatkowania środków publiczny – w Polsce mam tutaj Prawo Zamówień Publicznych) państw członkowskich Unii Europejskiej o odpowiedniej wartości określane są jako zamówienia o wartości powyżej progów unijnych. Każde takie ogłoszenie musi być publikowane w unijnym portalu TED (www.ted.europa.eu), który daje możliwość bezpłatnego dostępu do ogłoszeń publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w państwach członkowskich.

Podkreślić należy, że mniejsze zamówienia (np. dostawa komputerów do jednostki samorządowej w niemieckiej Nadrenii o wartości 800 tyś. zł czy wykonanie remontu ratusza we francuskiej Marsylii o wartości 20 mln. zł) nie będą publikowana na portalu TED. Warto zatem wiedzieć, gdzie szukać informacji o potencjalnych zamówieniach, jak się przygotować do złożenia oferty i jakie wyzwania i obowiązki wiążą się z realizacją zamówienia.

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65