Raport zawierający dane dot. zamówień publicznych ONZ w 2022 roku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało raport zawierający dane dot. zamówień publicznych ONZ w 2022 roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wskazują one na istotną zmianę pozycji Polski, a co za tym idzie – widocznie pozytywny trend wśród krajowych przedsiębiorców, którzy coraz chętniej współpracują z ONZ w kwestii przetargów. Poniżej najistotniejsze dane oraz porównanie ich z rokiem 2021:

➡ Polskie firmy dostarczyły do ONZ towary i usługi za 71,71 mln USD (wobec 4,86 mln USD w 2021 r.)

➡ Polska zajęła 70 miejsce pod względem wartości dostaw (wobec 158 w 2021 r.)

➡ Udział Polski w zamówieniach ONZ osiągnął 0,24% (wobec 0,02% w 2021 r.)

➡ Liczba firm polskich współpracujących z ONZ sięgnęła 330 (wobec 92 w 2021 r.)

➡ Liczba polskich firm zarejestrowanych w systemie ONZ osiągnęła 1080 (wobec 926 w 2021 r. i 707 w 2020 r.)

➡ Liczba firm, które zrealizowały kontrakty jednostkowe powyżej 1 mln USD osiągnęła 13 (wobec 1. w 2021 r.)

➡ Najwięcej dostaw dotyczyło towarów – 50 mln USD, natomiast usługi osiągnęły 21 mln USD

➡ Największa grupa towarowa, to: żywność i napoje – 26 mln USD, następnie: środki medyczne – 9,3 mln USD, usługi medyczne – 7,4 mln USD, transport i logistyka – 5,2 mln USD

➡ Najważniejszym odbiorcą towarów i usług z Polski był Światowy Program Żywnościowy (WFP) – 30,3 mln USD, następnie UNICEF – 13,8 mln USD, WHO – 10,3 mln USD, UNHCR – 6,8 mln USD, IOM – 5,7 mln USD, UNDP – 1,9 mln USD, UN Secretariat – 1,1 mln USD, UNOPS – 1 mln USD.

Wobec tego należy dojść do wniosku, iż polscy przedsiębiorcy mimo posiadania dużego potencjału potrzebowali odpowiedniej dawki profesjonalnej, usystematyzowanej wiedzy przekazanej przez ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych m.in. dzięki licznym szkoleniom przeprowadzanym przez Wielkopolską Grupę Prawniczą dot. współpracy z ONZ i Bankiem Światowym.

KONTAKT


  Kierownik działu sprzedaży i marketingu

  Konrad Jaśkowiak

  T: +48 506 965 310

  M: k.jaskowiak@wgpr.pl

  Wielkopolska Grupa Prawnicza

  ul. Grudzieniec 64
  60-601 Poznań

  T: + 48 (61) 850 12 33

  F: + 48 (61) 850 11 44

  NIP: 778-143-26-65