Szkolenia na zamówienie

Zrealizujemy indywidualne szkolenie dla Twojego zespołu, podczas którego omówimy wybrane przez Ciebie aspekty zamówień publicznych na rynkach Unii Europejskiej, arabskich, USA, NATO czy ONZ.

Dowiesz się między innymi:

 • gdzie szukać informacji o przetargach dotyczących konkretnego rynku,
 • jak przygotować się do przetargów zagranicznych jak bez znajomości języka angielskiego wziąć w nich udział?
 • jak napisać ofertę jak wygląda przysłowiowa biurokracja w przypadku takich zamówień i niezbędne zasoby kadrowe?

Uzyskasz też odpowiedzi na wiele innych pytań, na przykład:

 • jakie usługi sprzedawać na konkretnym rynku?
 • jak wygląda proces zamówień publicznych na danym rynku w odniesieniu do przetargów polskich/unijnych?
 • jakie zamówienia publicznych są stosowane do kontraktowania projektów współfinansowanych przez UE – dla polskich agencji rozwoju regionalnego, izb przemysłowo-handlowych, centrów wspierania biznesu, organizacji pozarządowych, policji;
 • jak zarządzać projektami finansowanymi ze środków UE (rozwój regionalny, wsparcie dla MŚP, współpraca transgraniczna, turystyka
  przygotowywania projektów i ofert do sfinansowania ze środków UE);
 • jakie są zasady informowania o współfinansowaniu projektów rozwojowych ze środków UE (w programach rozwoju regionalnego, w programach współpracy transgranicznej realizowanych w Polsce);
 • jak przebiega monitoring realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów projektów unijnych.

i wiele innych…

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszych specjalistów:

Radosław Piontek

Posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia między innymi z rynków: ONZ / WIELKA BRYTANIA, Francja / Belgia, Norwegia/Szwecja, Belgia/Holandia/Luksemburg, NATO, Chorwacja/Serbia/Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Hiszpania/Portugalia, NATO/ USA

dr Robert Siwik

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie prawnym, które zdobywał współpracując z polskimi biurami międzynarodowych oraz krajowych kancelarii prawnych. Szczególnie bogate doświadczenie posiada w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego, doradzał przy licznych polsko-niemieckich inwestycjach oraz prowadził szkolenia w Niemczech i Polsce dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w tych krajach. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Jeden z nielicznych w Polsce biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie oraz Poznaniu. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych, przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych, a także arbitrażu.

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.